Председател

Председател на Общински съвет – Котел

Христина Янева  Костадинова-Чолакова

адвокат –  Адвокатска колегия Сливен