Наредби

Ако не откривате дадена наредба, моля проверете дали тя няма да е на следния адрес: http://old.kotel.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=80&task=mc&Itemid=102

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (360 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (40 kB)

Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (291 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (15 kB)

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 179/30.11.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 179/30.11.2020 г. на Общински съвет – Котел) (77 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 179/30.11.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 179/30.11.2020 г. на Общински съвет…

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (приета с Решение № 123/29.07.2020 г. на Общински съвет -Котел)

Прикачени файлове: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Котел (приета с Решение № 123/29.07.2020 г. на Общински съвет -Котел) (75 kB)