Наредби

Ако не откривате дадена наредба, моля проверете дали тя няма да е на следния адрес: http://old.kotel.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=80&task=mc&Itemid=102

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Котел (Приета с Решение № 510 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Котел (Приета с Решение № 510 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Котел) (492 kB)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 453 от 31.05.2022 на Общински съвет – Котел).

Прикачени файлове: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел нова (281 kB)Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Котел…

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 414 от 28.02.2022 г. на Общински съвет – Котел).

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (40 kB)Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имещество (426 kB)

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 413 от 28.02.2022 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба № 1 (224 kB)НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на територията на Общ (73 kB)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 357 от 29.10.2021 на Общински съвет – Котел).

Прикачени файлове: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (425 kB)Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (120 kB)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 329 от 23.08.2021 на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 329 от 23.08.2021 на Общински съвет – Котел) (294 kB)

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (последно изменена и допълнена с Решение № 265 от 31.05.2021 на Общински съвет – Котел).

Прикачени файлове: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (последно изменена и допълнена с Решение № 265 от 31.05.2021 на Общински съвет – Котел). (405 kB)