Наредби

Ако не откривате дадена наредба, моля проверете дали тя няма да е на следния адрес: http://old.kotel.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=80&task=mc&Itemid=102

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и допълнена с Решение № 357 от 29.10.2021 на Общински съвет – Котел).

Прикачени файлове: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (425 kB)Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (120 kB)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 329 от 23.08.2021 на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 329 от 23.08.2021 на Общински съвет – Котел) (294 kB)

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (последно изменена и допълнена с Решение № 265 от 31.05.2021 на Общински съвет – Котел).

Прикачени файлове: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (последно изменена и допълнена с Решение № 265 от 31.05.2021 на Общински съвет – Котел). (405 kB)

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (360 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 185/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (40 kB)

Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (291 kB)

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел)

Прикачени файлове: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел (последно изменена и допълнена с Решение № 184/21.12.2020 г. на Общински съвет – Котел) (15 kB)