Правилници

Правилник за дейността на общинско социално предприятие „озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел (последно изм. и доп. с Решение № 69/06.03.2020 г. на Общински съвет-Котел; допусната поправка на очевидна фактическа грешка с Решение № 74/16.03.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Прикачени файлове: Правилник за дейността на общинско социално предприятие „озеленяване и благоустрояване“ към Община Котел (последно изм. и доп. с Решение № 69/06.03.2020 г. на Общински съвет-Котел; допусната поправка на очевидна фактическа грешка с Решение № 74/16.03.2020 г. на Общински…

Правилник за дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Последно именен и допълнен с Решение № 762/21.02.2019 г. на Общински съвет – Котел)

Правилник за дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Последно именен и допълнен с Решение № 762/21.02.2019 г. на Общински съвет – Котел)

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Последно изменен с Решение № 133 от 20.06.2018 г. на Административен съд – Сливен)

Прикачени файлове: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Последно изменен с Решение № 133 от 20.06.2018 г. на Административен съд – Сливен) (329 kB)

Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Котел, приет с Решение № 333/29.11.2016 г. на Общински съвет – Котел

Прикачени файлове: Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Котел, приет с Решение № 333/29.11.2016 г. на Общински съвет – Котел (80 kB)

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Прикачени файлове: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (272 kB)