Решения

Решения на Общински съвет 2023г.

Решения м. Ноември от проведено на 13.11.2023 г., заседания на Общински съвет – Котел. Решения м. Октомври от проведено на 19.10.2023 г., ,редовно заседания на Общински съвет – Котел. Решения м. Септември от проведено на 28.09.2023 г., ,редовно заседания на…

Решения на Общински съвет 2022г.

Решения м.декември .2022 г. от проведено на 22.12.2022 г. редовно заседание на Общински съвет-Котел. Решения м.декември 2022 г. от проведено на 14.12.2022 г. извънредно заседание на Общински съвет-Котел. Решения м.ноември .2022 г. от проведено на 30.11.2022 г. редовно заседание на…

Решения на Общински съвет 2021 г.

Решения м. Декември .2021 г. от проведено на 22.12.2021 г. редовно заседание на Общински съвет-Котел. Решения м.Декември 2021 г. от проведено на 16.12.2021 г. извънредно заседание на Общински съвет-Котел Решения м. Декември 2021 г. от проведено на 01.12.2021 г. извънредно…

Решения на Общински съвет 2020 г.

Решение 189 от проведено на 21.12.2020 г. редовно заседание на Общински съвет-Котел. Решения м. Декември 2020 г. от проведено на 21.12.2020 г. редовно заседание на Общински съвет-Котел Решения м. Ноември 2020 г. от проведено на 30.11.2020 г. редовно заседание на…

Решения на Общински съвет 2019 г.

Решения м. януари 2019 г. Решения м. февруари 2019 г. Решения м. март 2019 г. Решения м. април 2019 г. Решение № 796 от 29.05.2019 г. Решения м. май 2019 г. Решение № 815 от 06.06.2019 г. Решение от 27.06.2019г….

Решения на Общински съвет 2018 г.

Решения м. февруари 2018 г. Решения м. март 2018 г. Решения м. април 2018 г. Решения м. май 2018 г. Решения м. юни 2018 г. Решения м. юли 2018 г. Решения м. август 2018 г. Решения м. септември 2018 г….

Решения на Общински съвет 2017 г.

Решения на ОбС-Котел от № 505 до № 519 от 28.09.2017 г Решения на ОбС-Котел м. Октомври 2017 г. Решение № 537 от 14.11.2017 г. Решения на ОбС-Котел м. Ноември 2017 г. Решение № 547 от 05.12.2017 г. Решение №…