Съобщения

Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Котел, мандат 2020 г. – 2024 г.

ДОКЛАД за дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели при Районен съд – Котел, открита с Решение № 67/28.02.2020 г., на Общински съвет – Котел С Решение № 67/28.02.2020 г.,  на Общински съвет – Котел,…

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Котел, мандат 2020 г. -2024 г. (публикувано на 29.05.2020 г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Котел, мандат 2020г.- 2024г. На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Общински съвет-Котел публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Котел, мандат 2020г.-2024г., заедно…