Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 29.07.2022 г.