Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 29.03.2022 г.