Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 30.06.2022 г.