Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 28.02.2022 г.