Предложения за извънредно заседание на Общински съвет – Котел на 14.04.2022 г.