Предложения за извънредно заседание на Общински съвет – Котел на 08.02.2022 г.