Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 31.05.2022 г.