Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 31.01.2022 г.