Предложения за извънредно заседание на Общински съвет – Котел на 23.03.2022 г.