Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 22.12.2021 г.