Предложения за извънредно заседание на Общински съвет – Котел на 16.12.2021 г.