Предложения за редовно заседание на Общински съвет – Котел на 21.04.2022 г.