Предложения за извънредно заседание на Общински съвет – Котел на 17.05.2022 г.