Предложения за извънредно заседание на Общински съвет – Котел на 01.12.2021 г.